Tarieven

Aanpak behandeling

In een eerste gesprek wordt allereerst aandacht besteed aan de achtergronden van het probleem c.q. aandachtsgebied of de doelstelling waarmee u komt. Vervolgens stellen we in onderling overleg een behandelingsplan vast. Als u een behandeling moet afzeggen, hoeft u niet te betalen wanneer u zich uiterlijk 48 uur van tevoren heeft afgemeld.

Behandelingsperiode

Van tevoren wordt geen afgebakende periode vastgesteld om aan uw thema te werken; de tijd die u nodig heeft, wijst zichzelf wel uit. Wel evalueren we regelmatig hoe ver u bent in uw proces, hoe tevreden u al bent en bekijken we samen of er koerswijzigingen nodig zijn. Ook bent u niet gebonden: u bepaalt zelf in alle vrijheid hoe prettig en zinvol het voor u is om te blijven komen.

Frequentie

De gemiddelde frequentie is een behandeling eens in de twee á drie weken. Toch kan het soms zinvol zijn om aanvankelijk eens in de week te komen. Of in andere gevallen eens er maand.

Tijdsduur

Een sessie duurt ruim een uur.

Kosten individuele begeleiding

De kosten voor individuele begeleiding coaching, healing of ritueel consult bedragen voor een oriënterend gesprek € 30,- voor een consult ( 60 min.) € 60,- inclusief btw per keer á contant. De kosten voor zakelijke coachingstrajecten zijn opvraagbaar daar deze zijn afgestemd op uw persoonlijke vraag en bijbehorende begeleiding.

Trajectbegeleiding maandpakket

  • 2 x consult van 60 minuten
  • wekelijks deelname aan meditatie
  • er kan gebruik worden gemaakt van het telefonisch spreekuur
  • kosten € 185,- per maand

Meditatie:

€ 9,- per keer, 10 ritten kaart € 80,-

Rituelen

Het hele ritueel duurt ongeveer twee uur, bij groepen iets langer. Bij groepsrituelen op thema € 22,- per persoon (minimaal 5 personen).

De kosten per individueel thema ritueel wilt zijn opvraagbaar, evenals prijzen voor persoonlijke rituelen welke zijn afgestemd op uw persoonlijke vraag en bijbehorende begeleiding.

Nota

U ontvang na afloop van de behandelingsserie een overzichtsnota van de betaalde sessies. Of als u dat liever wilt, regelmatig een nota na een aantal sessies.

Als u een behandeling moet afzeggen, hoeft u niet te betalen wanneer u zich uiterlijk 48 uur van tevoren heeft afgemeld.