Coaching en Healing consulten

Intuïtief en met zielsverbinding, hoogsensitiviteit.

Het zal je niet verbazen als het woord 'intuïtie' opduikt in relatie tot de ondersteuningsvorm van coaching, counseling, healing en begeleiding.

Voor mij zijn coaching en counseling gespreksvormen met het doel meer harmonie en balans in je leven te creëren. Een ritueel consult, healing of energetisch werk kan een andere ingang zijn om helderheid te verkrijgen over wat er op dat moment voor jou speelt.

Wanneer je vast komt te zitten in werk of privé, wanneer je leven beperkt wordt door angst, verdriet, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, weinig contact met je gevoel, kan deze manier van werken je helpen je eigen antwoord te vinden, een nieuwe weg in te slaan, patronen te doorbreken, acceptatie en bezieling te ervaren.

Om de sessies zinvol te laten zijn en je doel te bereiken, is het nodig:

  • bereidheid om naar jezelf te kijken en je patronen, angst, verdriet, verzet, enz, maar ook je kracht en mooie kanten te zien en te omarmen
  • moed om vertrouwde, maar belemmerende gedragspatronen en zelf/denkbeelden los te laten.

Een sessie duurt plus minus anderhalf uur. Begeleiding is altijd maatwerk. Vaak zijn 3 tot 10 sessies voldoende. Tussentijds is er een evaluatiemoment. Bij een afrondend gesprek kan er afgesproken worden om na enige tijd nog een follow-up gesprek te voeren.

Wandelcoaching

De natuur is een heerlijke bedding om dat wat in je leeft letterlijk en figuurlijk 'los te lopen'. Het is een 'weg' die een coachgesprek mogelijk maakt, waarbij de omgeving handvatten geeft middels metaforen en symboliek. Het is in beweging brengen, loslaten en opladen.

Godinnenhealing

Subtiele zachte koesterende energie welke heling brengt door bewustzijnsvergroting, verbinding, contemplatie en volledige acceptatie.  Godinnenhealing verbindt ons met de volheid van het universum en daarmee met de volheid en de kern van ons wezen. Werkwijze: In een of meer sessies werken we met datgene wat zich aandient en afhankelijk van je vraag. Sessies vinden plaats in een stoel of op de behandelbank, waarbij slechts de schoenen uit gaan.

Vrije Healingen

Hierbij werk ik in overgave met dat wat zich aandient. Los van de vorm. Energie overdracht kan plaatsvinden door middel van aura of chakra werk, handoplegging, Reiki, zang, drummen, oerklanken, gebed, kleur, geur, massage. Sessies voor zielevoeding en zieleheling, sessies om te spiegelen en sessies om je jouw aandeel in het grotere verband te laten herkennen.

Ziek zijn, signalen van de ziel.

Heb jij een ziekte, kwaaltje, klacht enz. dan is de uitnodiging om te onderzoeken wat jouw ziekte jou te vertellen heeft. Uit eigen ervaring, gedurende mijn opleidingen en nu in mijn eigen praktijk deel ik hoe verbazingwekkend veel resultaat het kan opleveren om hier naar te kijken. Geniet dat je, met begeleiding, de verantwoordelijkheid van je eigen helingsproces in eigen hand kan nemen. Gezondheid van binnen uit. Altijd naast de reguliere medische zorg!